Refundacja na recepcie określana automatycznie?

Jeszcze w tym roku powinna powstać funkcjonalność, która pozwoli lekarskim aplikacjom gabinetowym z automatu zaciągnąć do recepty każdego pacjenta informację o właściwym poziomie refundacji. W Ministerstwie Zdrowia prace nad tym rozwiązaniem rozpoczyna specjalny zespół.

...

Czytaj dalej