Off-label – leki poza wskazaniami

Lekarz, decydując się na stosowanie leków „poza dotychczasowymi wskazaniami”, podejmuje pewne ryzyko. Ale czy pozostawiając pacjenta bez najlepszego leczenia, nie naraża go na jeszcze większe? Stosowanie leków off-label w Polsce występuje z częstotliwością ok. 10%
u pacjentów internistycznych, a 30–50% u pacjentów onkologicznych. Osiąga nawet 90%
w przypadku oddziałów neonatologii i onkologii pediatrycznej.

...

Czytaj dalej

Leki przeterminowane – co należy z nimi zrobić?

Termin ważności leku jest okresem, w ciągu którego producent odpowiada za jego bezpieczeństwo i właściwości lecznicze. Po upływie tego czasu nie bierze on na siebie odpowiedzialności za skutki stosowania wyprodukowanego przez siebie medykamentu. Dlatego tak ważne jest, aby pacjent otrzymywał w aptece produkty lecznicze z odpowiednio długim terminem przydatności i aby miał świadomość, jakie znaczenie ma jego respektowanie.

...

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych

1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych. Jakich zmian oczekiwać? Czy wprowadzone modyfikacje będą miały duży wpływ na życie farmaceutów? Jeśli poszukujecie Państwo odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do lektury poniższego artykułu.

...

Czytaj dalej

Ewidencja leków narkotycznych i psychotropowych

Farmaceuci, lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich procedur związanych z przechowywaniem i wydawaniem leków narkotycznych oraz psychotropowych. Sprawdź, jak poprawnie prowadzić ewidencję tych preparatów.

...

Czytaj dalej