eZWM – kwestia kodów UDI

W odpowiedzi na zapytania osób realizujących zlecenia firma Essity oraz Seni zwróciły się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwesti związanej z kodami UDI.

Realizując zlecenie/e-zlecenie w systemie ezwm na wyroby medyczne należy wprowadzić kod UDI zamiennie z kodem EAN lub numerem serii.Kod UDI to niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu medycznego (fot. Shutterstock).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z NFZ działy refundacji Seni i Essity przygotowały następującą komunikację dla realizujących zlecenia na wyroby medyczne.

Kod UDI obowiązkowy od 1 lipca 2023 r.

Firma Essity informuje, że zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01.07.2023 r. uzupełnienie pola „kod UDI” jest obowiązkowe. W przypadku braku kodu UDI należy wprowadzić numer seryjny (kod LOT) albo kod EAN (widoczny pod kodem kreskowym).

Obowiązek ten wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego:

§ 1. Pkt. 1 j) „– producenta, model, nazwę handlową i niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.3)), zwany dalej „kodem UDI”, a w przypadku jego braku – numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny,”.

Poniżej znajduje się cennik, który uwzględnia kody EAN.

CENNIK-PRODUKTOW-CHLONNYCH-TENA-OD-1-STYCZNIA-2023KODY-EAN

Możliwa negatywna weryfikacja

Z kolei firma Seni przekazała, że Narodowy Fundusz Zdrowia rekomenduje wprowadzanie wymienionych wyżej kodów do realizacji produktów chłonnych. Brak negatywnej weryfikacji zleceń zrealizowanych na platformie e-ZWM, gdy nie wskazano kodu UDI lub innego kodu jednoznacznie identyfikującego dany produkt (np. EAN) nie ma znaczenia. Niewpisywanie kodów może skutkować negatywną weryfikacją zrealizowanego zlecenia po przeprowadzeniu kolejnej aktualizacji platformy e-ZWM.

Rozliczenie wcześniejszych zleceń

Dział Refundacji Seni informuje, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które zostały zrealizowane od początku lipca bez wskazania kodów UDI lub ich zamienników zostaną rozliczone przez nasze biuro.

Cennik zawierający niezbędne EAN/UDI poniżej.

CENNIK-SENI-05.2023-EANUDI-1

Źródło: Essity/Seni

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]