Nowa lista leków refundowanych – marzec 2023

Pojawił się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania. Jakie leki znalazły się w wykazie?

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków wejdzie w życie 1 marca 2023 r.

Nowe wskazania oraz zmiany w refundacji aptecznej

W refundacji aptecznej finansowane będą:

 • Ontozry (cenobamat) – we wskazaniu leczenia wspomagającego napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej;
 • Suliqua (insulina glargine + liksysenatyd) – we wskazaniu cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo- naczyniowym;
 • Jorveza (budezonid) – leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku u pacjentów uprzednio leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP).

Czytaj także: Recepty weterynaryjne – leki zarezerwowane do leczenia zakażeń u ludzi

Rynek szpitalny

Wskazania nieonkologiczne:

 • Synagis (paliwizumab) – Profilaktyka zakażeń wirusem RS (program  B.40).
 • Bimzelx (bimekizumab) – Leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy (program  B.47).
 • Cosentyx (sekukinumab) – Rozszerzenie wskazania o umiarkowaną postać łuszczycy plackowatej, zniesienie limitu czasu leczenia oraz objęcie refundacją pacjentów powyżej 6 roku życia (program  B.47).
 • Skyrizi (risankizumab) – Rozszerzenie wskazania o umiarkowaną postać łuszczycy plackowatej i zniesienie limitu czasu leczenia (program  B.47).
 • Tremfya (guselkumab) – Rozszerzenie wskazania o umiarkowaną postać łuszczycy plackowatej i zniesienie limitu czasu leczenia (program  B.47).
 • Carbaglu (kwas kargluminowy) – Leczenie kwasic organicznych: propionowej, metylomalonowej i izowalerianowej, genetycznie uwarunkowanych zaburzeń metabolicznych, dotyczących metabolizmu aminokwasów (program  B.143).

Zobacz także: Paragraf na dziś – aspekt praktyczny wydawania odpowiedników leków

Wskazania onkologiczne:

 • Opdivo + Yervoy (niwolumab + ipilimumab) – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (program  B.4).
 • Keytruda (pembrolizumab) – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (program  B.4).
 • Imfinzi (durwalumab) – Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej (program  B.6).
 • Lynparza (olaparyb) – Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (program  B.56).
 • Erleada (apalutamid) – Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (program  B.56).
 • Cabazitaxel Ever Pharma (kabazytaksel) – Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (program  B.56).
 • Keytruda (pembrolizumab) – Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (program  B.58).
 • Vitrakvi (larotrektynib) – Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK) (program  B.144).
 • Różne produkty handlowe (octan abirateronu) – Leczenie chorych na nowo rozpoznanego hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (mHSPC).
 • Różne produkty handlowe (octan abirateronu) – Leczenie chorych na wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mHSPC) oraz leczenia pacjentów na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów (nmCRPC) z wysokim ryzykiem wystąpienia przerzutów. (wskazanie off-label).

Czytaj także: Zmiany w refundacji leków od stycznia 2023 roku – projekt MZ

Źródło: GOV