Paragraf na dziś – aspekt praktyczny wydawania odpowiedników leków

Sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność podczas zamiany leku dotyczą wydawania odpowiedników leków z konkretnych grup terapeutycznych.

Zobacz także: Paragraf na dziś – wydawanie odpowiedników leków