Zmiany w refundacji leków od stycznia 2023 roku – projekt MZ 

Pojawił się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Projekt obwieszczenia

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia został opublikowany z podziałem na: 

 • Podstawy limitu – apteka
 • Podstawy limitu – programy lekowe
 • Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
 • Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty
 • Projekt załącznika do obwieszczenia
 • Projekt załącznika do obwieszczenia

Ewentualne uwagi do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia należało zgłaszać w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 19.12.2022 r. (poniedziałek) do godz. 15:00.

Czytaj także: Refundacja produktu Tresiba – komunikat MZ

Lista apteczna 

W projekcie obwieszczenia włączonych do refundacji zostanie 89 produktów leczniczych. Finansowania nie uzyska żadna nowa substancja czynna, natomiast 1 substancja czynna utraci finansowanie. Wzrost dopłat dla pacjentów dotyczy 349 produktów. 

Pierwszy odpowiednik
Wprowadzony zostanie pierwszy odpowiednik 1 substancji czynnej vildagliptinum -produkty Anvildis (Vipharm S.A.), Glypvilo (Krka, d.d., Novo mesto), Kwikaton (STADA Arzneimittel AG) oraz Viglita (Zentiva, k.s.)

Utrata finansowania
Finansowanie utraciła insulina (Insulinum degludecum). Jest to produkt Tresiba, firmy Novo Nordisk A/S.

Według komunikatu Ministerstwa Zdrowia firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. podjęła decyzję o nie kontynuowaniu refundacji w/w produktów od 1 stycznia 2023 r. na warunkach wymaganych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.).

Czytaj także: Stanowisko GIF w sprawie listy leków o utrudnionej dostępności 

Rynek szpitalny

W programach lekowych pojawią się nowe substancje: 

 • Acalabrutinibum (lek Calquence) – będzie dostępny w programie lekowym „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”;
 • Avatrombopag (lek Doptelet) – będzie dostępny w programie lekowym „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną”;
 • Elotuzumabum (lek Empliciti)- będzie dostępny w programie lekowym „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego”;
 • Luspaterceptum (lek Reblozyl) – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego “Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji”.

W ramach katalogu chemioterapii także pojawią się nowe substancje czynne:

 • Lenalidomidum 
 • Ropeginterferonum alfa-2b 

Projekt nie przewiduje podwyżek cen zbytu leków stosowanych w ramach katalogu chemioterapii.

Źródło: GOV