Nowa lista antywywozowa – marzec 2023

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek dnia 13 marca 2023 r. wydało nowe obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie leki znalazły się w wykazie?

...

Czytaj dalej

Nowa lista leków refundowanych – marzec 2023

Pojawił się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania. Jakie leki znalazły się w wykazie?

...

Czytaj dalej