Nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że powołany przez Naczelną Radę Aptekarska „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej” zakończył swoje prace. Po przeprowadzonych konsultacjach publicznych i przeanalizowaniu zgłoszonych zagadnień, Zespół przedstawił Naczelnej Radzie Aptekarskiej projekt zmian przepisów zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

...

Czytaj dalej

Analogi GLP-1 pod lupą EMA

Komitet ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków PRAC, prowadzi analizę danych dotyczących ryzyka myśli samobójczych i samookaleczenia związanego z analogami GLP-1, w tym Ozempic (semaglutyd), Saxenda (liraglutyd) i Wegovy (semaglutyd).

...

Czytaj dalej

Niedobory antybiotyków – oświadczenie MSSG

EMA, Komisja Europejska i Szefowie Agencji Leków (HMA), za pośrednictwem Wykonawczej Grupy Sterującej ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG), ściśle monitorują obecne niedobory antybiotyków w UE i reagują na nie. Pojawiło się wspólne oświadczenie organizacji unijnych w sprawie niedoborów antybiotyków.

...

Czytaj dalej