Nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że powołany przez Naczelną Radę Aptekarska „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej” zakończył swoje prace. Po przeprowadzonych konsultacjach publicznych i przeanalizowaniu zgłoszonych zagadnień, Zespół przedstawił Naczelnej Radzie Aptekarskiej projekt zmian przepisów zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem wprowadzanych zmian w Kodeksie Etyki jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z usług farmaceuty.

Cel wprowadzonych zmian

Jak przekazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, zbiór ten w przeważającej większości jest stały, nienaruszalny oraz oparty na zasadach etyki ogólnoludzkiej. Odnosząc się jednak do zasad związanych z wykonywaniem określonego zawodu tj. farmaceuty ulega zmianom, ponieważ musi być dostosowany do nowych wyzwań, jakie stawiają współczesne czasy.

Celem wprowadzanych zmian w Kodeksie Etyki jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających ze świadczeń lub usług farmaceuty poprzez określenie moralnych nakazów spoczywających na farmaceucie, wynikających z obowiązków znajdujących się w Prawie Farmaceutycznym.

Czytaj także: Dostępność produktów leczniczych w Polsce

Proponowane zmiany

Niezależność zawodowa farmaceutów

Zgodnie z proponowanymi zmianami, do powinności moralnej farmaceuty jest zaliczane wykonywanie zawodu pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz odmowa zawierania umów lub innych zobowiązań ograniczających samodzielność i niezależność zawodową. Zmiany obejmują także zakaz kontrolowania farmaceuty lub prowadzonej przez niego działaności w sposób naruszający obowiązujące przepisy. Jak dodano w uzasadnieniu, farmaceuta będzie zobowiązany do informowania samorządu o każdej próbie ograniczenia swobody lub niezależności zawodu.

Samodzielność w podejmowaniu decyzji przez farmaceutę jest gwarancją bezpieczeństwa pacjenta korzystającego z usług farmaceutycznych – przekazano w uzasadnieniu.

Rekomendowanie preparatów

Kolejną zmianą jest określenie zasad postępowania farmaceuty przy polecaniu pacjentowi produktu leczniczego, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub suplementu diety. Jak poinformowano w uzasadnieniu, celem tego postanowienia jest zapewnienie pacjentowi usługi o najwyższej jakości poprzez zobowiązanie farmaceuty do kierowania się jedynie dobrem pacjenta. Dodano, że aktualna wiedza, kryterium skuteczności oraz bezpieczeństwo stosowania to jedyne aspekty, jakimi powinien kierować się farmaceuta.

Reklama farmaceuty

Istotną zmianą z uwagi na zasadę proporcjonalności jest zmiana dotycząca reklamy farmaceuty. Projekt zmiany Kodeksu Etyki zawiera regulacje, która jednoznacznie skazuje, co w przypadku farmaceuty wykonującego zawód poza apteką nie stanowi reklamy.

Ta zmiana jest proporcjonalna i niezbędna do osiągnięcia zamierzone celu, jakim jest umożliwienie farmaceucie wykonującemu zawód poza apteką, dotarcie do pacjenta z informacją o wykonywanym przez niego zawodzie. Wskazanie, jakie dane nie stanowią reklamy, stanowi gwarancję bezstronnej i rzetelnej informacji w tym zakresie – poinformowano.

Czytaj także: Nagrywanie rozmów w sieci aptek – odpowiedź NRA

Tajemnica zawodowa

Zmiany zaproponowane w Kodeksie Etyki odnoszą się także do kwestii tajemnicy zawodowej. Projektowana zmiana szerzej wskazuje, że zachowanie tajemnicy obowiązuje farmaceutę również po śmierci pacjenta. Dodatkowo obecny artykuł precyzyjnie określa w jakich przypadkach farmaceuta jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej.

Źródło: NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]