Paski go glukometru – ostrzeżenie w refundacji przy recepcie pielęgniarskiej

Czy faktycznie pielęgniarki utraciły prawo do ordynacji pasków do glukometru?

Czy pielęgniarka może wypisać paski do glukometru, czy tylko do oznaczania ciał ketonowych w moczu? Jak to jest od 15 czerwca 2024 r.?Zakres samodzielnej ordynacji pielęgniarskiej określa rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (fot. Shutterstock).

W zestawieniu refundacyjnym 15.06 -30.06 pojawia się ostrzeżenie, że pielęgniarka nie może samodzielnie wypisać recepty na paski do glukometru. Czy faktycznie cofnięto im te uprawnienia? Czy farmaceuta odpowiada za zrealizowanie recepty pielęgniarskiej na paski?

Odp.: Niestety sprawa wygląda nieciekawie. Z pierwotnego założenia, że pielęgniarki i położne mają zyskać dodatkowo możliwość ordynacji pasków do oznaczania poziomu glukozy i ciał ketonowych w moczu, a także igieł do wstrzykiwaczy wyszło, że mogą ordynować tylko te paski. Prawidłowa redakcja wykazu powinna polegać na dodaniu dwóch nowych pozycji, tak żeby w wykazie były łącznie trzy pozycje. Po nowelizacji usunięto paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi. Według wykazu refundowanych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych jedyną pozycją pod nazwą „substancji czynnej” Paski do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu są paski Keto-diastix. Tym samym od 15 czerwca 2024 r. pielęgniarki i położne utraciły możliwość ordynacji pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi.

Co do odpowiedzialności farmaceuty, skoro NFZ ustawił ostrzeżenie zamiast błędu, to sprawa wymaga analizy. Dziwne jest to, że program apteczny przepuścił taką receptę, skoro od 18 czerwca br. był już dostosowany do nowego wykazu. Asekuracyjnie oczywiście nie należy takich recept realizować, ale jeśli już coś takiego miało miejsce, trzeba stać na stanowisku, że farmaceuta nie jest od weryfikacji uprawnień osoby wystawiającej receptę. To osoba uprawniona powinna wiedzieć, co może, a czego nie może przepisać.

mgr farm. Konrad Okurowski