Lista darmowych leków dla dzieci i seniorów 65+ ogłoszona!

30 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiany wprowadzają darmowe leki dla dwóch dodatkowych grup wiekowych: seniorów, którzy osiągnęli co najmniej 65 lat oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

...

Czytaj dalej

Dofinansowanie dla dyżurujących aptek

Według serwisu Prawo.pl wszystkie apteki pracujące w godzinach nocnych oraz dniach wolnych w miastach z siedzibą władz powiatu, liczących do 40 tys. mieszkańców, wkrótce otrzymają około 140 złotych za godzinę dyżuru z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). To wynik nowelizacji ustawy refundacyjnej, która obecnie jest procedowana przez Senat.

...

Czytaj dalej