Prawo farmaceutyczne – tekst jednolity (11.2022)

14 listopada br. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W Dzienniku Ustaw opublikowano 14.11.22 r. obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie tekstu jednolitego ustawy - Prawo farmaceutyczne.Tekst jednolity ustawy prawo farmaceutyczne zawiera zamiany wprowadzone przed 6 października 2022 r.

Obwieszczenie z dnia 7 października br. (Dz.U. 2022 poz. 2301) zostało wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). W załączniku do niniejszego obwieszczenia umieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2021 r. poz. 1977).

Uwzględnia ono zmiany wprowadzone przez:

 • ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2120),
 • ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974),
 • ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830),
 • ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej (Dz. U. poz. 1095),
 • ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 1344),
 • ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1733)

oraz inne zmiany przepisów ogłoszone przed 6 października 2022 r.

Czytaj także: Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oddany do konsultacji publicznych 

Niniejszy tekst nie obejmuje:

 • art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2120),
 • art. 148 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974),
 • art. 33 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830),
 • art. 22 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej (Dz. U. poz. 1095),
 • art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 1344),
 • art. 8–11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1733).

Z treścią obwieszczenia można zapoznać się tutaj: D2022000230101

Czytaj także: komunikat NFZ dla świadczeniodawców 

Źródło: RCL