Ustawa refundacyjna – tekst jednolity

23 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw Zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

...

Czytaj dalej

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie środków odurzających

27 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2021 poz. 166). Scala ono poprawki naniesione w 2019 r. w tekście jednolitym aktu z 2015 r.

...

Czytaj dalej