Wyższa wycena za szczepienia w aptekach

Wyższa wycena za szczepienia w aptekach (fot. shutterstock.com)

4 lipca Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. Główną zmianą, jaką wprowadzono jest umożliwienie składania wniosków o zawarcie umowy na wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Inną zmianą, która bezpośrednio dotyczy aptek jest wprowadzenie nowej wyceny świadczeń. Za wykonane szczepienie ochronne, finansowane z budżetu NFZ, apteka od 1 lipca otrzyma 33,37 zł.

Wniosek na realizację szczepień tylko drogą elektroniczną

Zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza zmiany w sposobie składania wniosków realizację świadczenia, jakimi jest wykonywanie szczepienia ochronnego w aptekach. Od 15 lipca br. możliwe będzie ich składanie tylko i jedynie w formie elektronicznej. Prezes NFZ podkreśla, że apteka chcąca wykonywać szczepienia jest zobowiązana do pobrania stosownej aplikacji obsługującej postępowania ofertowe. Następnie musi wypełnić wniosek w formie elektronicznej oraz go wygenerować. Konieczne jest następnie jego podpisanie i złożenie do NFZ poprzez portal NFZ. Tym samym nie będzie możliwości złożenia takiego wniosku osobiście w siedzibie OW NFZ.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 15 lipca br. Prezes NFZ informuje, że wnioski złożone do tego dnia będą rozpatrywane na starych zasadach. 

Apteki otrzymają wyższe wynagrodzenie za szczepienie w aptece

Drugą zmianą, którą wprowadza zarządzenie Prezesa NFZ jest nowa wycena świadczeń, jakimi są szczepienia ochronne w aptece. Zgodnie z informacją przekazaną w uzasadnieniu do zarządzenia, nowa wycena jest efektem obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie rekomendacji nr 48/2024 z dnia 24 maja 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nową wyceną świadczeń, apteki otrzymają za każde wykonanie szczepienia 33,37 zł. Oznacza to podwyżkę w wysokości 1,7 zł w porównaniu do wycenę obowiązującej dotychczas. Prezes NFZ podkreśla, że nowa stawka obowiązuje wobec szczepień wykonanych po 1 lipca br. 

Źródło: NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]