Tegretol – czy można wydać dawkę 200 mg zamiast 400 mg?

Czy mogę wydać za 4 op. leku Tegretol CR 400 mg 4 op. w dawce 200 mg?

Jeżeli lekarz wypisał e-receptę na 4 op. leku Tegretol CR 400, możemy wydać 4 op. Tegretolu CR 200 i zostawić receptę otwartą?Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie (fot. Shutterstock).

Jeżeli lekarz wypisał e-receptę na 4 op. leku Tegretol CR 400, możemy wydać 4 op. Tegretolu CR 200 i zostawić receptę otwartą? Obecnie brakuje tej dawki, a mamy kilka opakowań w dawce 200 mg.

 

Odp.: Ze względu na różną wielkość opakowań oraz ich liczbę, która nie pozwala wydać leku Tegretol CR 200 w adekwatnej ilości, lepiej nie dokonywać takiej operacji. Jednym z warunków wydania leku w mniejszej dawce, oprócz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii, jest wydanie pacjentowi identycznej ilości substancji czynnej. Niestety w przypadku różnych wielkości opakowań nie jest to możliwe. Częściowa realizacja recepty miałaby sens, gdyby pacjent mógł z niej wykupić, przynajmniej teoretycznie, w późniejszym terminie, pozostałą ilość substancji czynnej. Dla przepisanych 4 op. nie będzie to możliwe. Z kolei, gdyby lekarz wypisał 5 op., takiego problemu by nie było. W analizowanej sytuacji bezpieczniej będzie poprosić lekarza o zmianę dawki na 200 mg lub zwiększenie ilości leku Tegretol CR 400 do 5 op. Oczywiście zostaje jeszcze wydanie odpowiednika w tej samej dawce i opakowaniu.

mgr farm. Konrad Okurowski