Midanium w ampułkach na recepcie od weterynarza

Otrzymałam receptę weterynaryjną na lek Midanium z adnotacją „ad usum proprium”. Czy mogę ją zrealizować?

Czy można zrealizować receptę weterynaryjną na lek Midanium w ampułkach na postawie recepty z adnotacją "ad usum proprium".Od 1 lipca 2021 r. na receptach weterynaryjnych musi znaleźć się unikalny numer recepty.

Czy lekarz weterynarii może wypisać receptę na Midanium 1 mg/ml w ampułkach? Lek ma kategorię Lz. Czy może to być recepta „ad usum prioprium”? Lek będzie zastosowany przez weterynarza w gabinecie. Czy można wystawić fakturę na gabinet? Czy też na lekarza?

 

Odp.: Lek o kategorii dostępności Lz nie może być wypisany na zwykłej recepcie, a jedynie na zapotrzebowaniu. Adnotacja „ad usum proprium” nic nie zmienia w tej materii.
Niezależnie od rodzaju podmiotu (lecznica weterynaryjna, gabinet lekarski, przychodnia) musi on mieć zgodę WIF na posiadanie i stosowanie leków psychotropowych i odurzających w celach medycznych. We wniosku tym określa się m.in. nazwę i dawkę potrzebnego leku oraz ilość na średnie 14-dniowe zapotrzebowanie. Ponadto podmiot musi wskazać hurtownię farmaceutyczną lub aptekę, w której leki te będą kupowane. Apteka musi posiadać kopię takiej zgody. Leki o kategorii Lz i podlegające pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii wymagają specjalnego druku zapotrzebowania.
Jeżeli miałaby zostać wystawiona faktura to najprościej na lekarza i jako płatnik gabinet.
Reasumując, należy przyjąć, że weterynarz nie może wypisać leku o kategorii Lz zawierającego substancję psychotropową z grupy IV-P na zwykłej recepcie weterynaryjnej. Z kolei lecznica może bez problemu nabyć Midanium w amp. z hurtowni weterynaryjnej.