Dawkowanie – ile opakowań leków Euthyrox, Amlozek i Neoparin wydać?

Czy dopisek wiadomo przekreśla taką receptę i można wydać 2 najmniejsze opakowania?

Czy takie dawkowanie jest poprawne i można wydać całość? Czy przez brak jednostek jedynie 2 najmniejsze opakowania?Według definicji dawkowania z rozporządzenia w sprawie recept zapis musi zawierać liczbę jednostek dawkowania oraz częstotliwość ich stosowania (fot. Shutterstock).

Mam następujące recepty:

  • Euthyrox 2 op a 100 tabl. Dawkowanie: 1 × 1 (wiadomo). Czy dopisek wiadomo przekreśla tą receptę i można wydać 2 najmniejsze opakowania? Osobiście uważam, że w tym przypadku dopisek może być jako „znak niestanowiący reklamy”. Spotkałem się z różnymi interpretacjami.
  • Amlozek 5 mg 6 op. po 28 tabl. Dawkowanie: 1 x dziennie. Czy przy takim dawkowaniu można wydać całość, czy jedynie 2 najmniejsze opakowania?
  • Neoparin 3 op po 10 amp.strzyk Dawkowanie: 1 x dziennie s.c. – Czy takie dawkowanie jest poprawne i można wydać całość? Czy przez brak jednostek jedynie 2 najmniejsze opakowania?

 

Odp.: Dopisek wiadomo nie wnosi nic do treści recepty, nie stanowi więc podstawy do uznania dawkowania za nieprecyzyjne i tym samym zmniejszenia ilości leku wydawanego dla pacjenta do dwóch najmniejszych refundowanych opakowań. Inaczej traktuje się określenie doraźnie, które informuje, że kuracja nie jest ciągła. W takiej sytuacji należałoby zmniejszyć ilość leku. Przy „wiadomo” obecnym obok precyzyjnego dawkowania nie ma takiej konieczności.
W przypadku recept na Amlozek oraz Neoparin podany sposób dawkowania jest nieprecyzyjny, ponieważ nie zawiera informacji o ilości jednostek dawkowania, a jedynie mówi o częstotliwości stosowania leku. W obu przypadkach konieczne jest zmniejszenie ilości leku do dwóch najmniejszych refundowanych opakowań.

mgr farm. Konrad Okurowski