Buccolam

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Buccolam Midazolamum 

Roztwór do stosowania w

jamie ustnej 2,5 mg/0,5 ml

2 amp.-strzyk. 0,5 ml

4 amp.-strzyk. 0,5 ml

Odpłatność:

100%

R, 100%

Roztwór do stosowania w

jamie ustnej 5 mg/ml

2 amp.-strzyk. 1 ml

4 amp.-strzyk. 1 ml

100%

R, 100%

Roztwór do stosowania w

jamie ustnej 7,5 mg/1,5 ml

2 amp.-strzyk. 1,5 ml

4 amp.-strzyk. 1,5 ml

100%

R, 100%

Roztwór do stosowania w

jamie ustnej 10 mg/2 ml

2 amp.-strzyk. 2 ml

4 amp.-strzyk. 2 ml

100%

R, 100%

Buccolam można dostać ze zniżką we wskazaniach:

  • Ostre przedłużone napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży od 6 miesiąca do 18. roku życia. 

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie. Buccolam zawiera substancję psychotropową, należąca do grupy IV-P.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

Buccolam 10 mg/2 ml Roztwór do stosowania w jamie ustnej

1 op. po 4 amp-strzyk. 2 ml

D.S. 1 amułkostrzykawka w czasie drgawek

Odpłatność: R

Potwierdzono ilość substancji czynnej: Midazolamum 40 mg.

 

W powyższej recepcie wątpliwości budzi nieprecyzyjne dawkowanie, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje §7 pkt 4 

“Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), a w przypadku leków niepodlegających refundacji– dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

W związku z tym można zrealizować powyższą receptę. 

mgr farm. Martyna Piotrowska

©rx.edu.pl