Benodil – niewłaściwe dawkowanie

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Benodil zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml

10 amp. 2 ml

20 amp. 2 ml

40 amp. 2 ml

60 amp. 2 ml

Odpłatności:

100%

R, 100%

100%

100%

Benodil zawiesina do nebulizacji 0,250 mg/ml

10 amp. 2 ml

20 amp. 2 ml

40 amp. 2 ml

60 amp. 2 ml

100%

R, 100%

100%

100%

Benodil zawiesina do nebulizacji 0,500 mg/ml

10 amp. 2 ml

20 amp. 2 ml

40 amp. 2 ml

60 amp. 2 ml

100%

R, 30%, 100%

100%

100%

Lek Benodil można dostać z odpłatnością “R” we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, które obejmują:

  • astmę, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe,
  • zespół krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania,
  • zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione

oraz w przypadku astmy, POChP i eozynofilowym zapaleniu oskrzeli. W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

 

Przykładowa rp:

Rp. 

Benodil zawiesina do nebulizacji (0,25 mg/ml)

3 op po 20 amp. x2 ml

D.S. 2x 20 kr

Odpłatność: R

Co było nie tak?

W powyższej recepcie widzimy niewłaściwe dawkowanie. Ampułki nie mają zakraplacza, więc nawet przeliczając ile kropel mieści się w 2 ml ampułki pacjent nie będzie w stanie prawidłowo dawkować leku. W związku z tym uznajemy dawkowanie za nieprawidłowe.

Zgodnie z § 8 pkt 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z 30 grudnia 2020 roku w przypadku błędnego dawkowania : ”osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu”. Wobec powyższego możemy wydać 2 opakowania na zniżkę.

©rx.edu.pl

mgr farm. Martyna Piotrowska