Paragraf na dziś – farmaceuta jako funkcjonariusz publiczny

Nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty oraz ustawy – Prawo Farmaceutyczne zakłada przyznanie farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Co to oznacza w praktyce?

Czytaj również: Paragraf na dziś – farmaceuta w obliczu nagłego zagrożenia życia pacjenta