Obowiązujące wzory recept papierowych

Termin ważności starych druków recept był w ostatnich latach dwukrotnie wydłużany. Jak sytuacja wygląda w 2021 r.?

Od stycznia do lipca 2021 r. osoby uprawnione mogą wykorzystywać 3 dostępne wzory recept papierowych. Później dopuszczalny będzie tylko najnowszy.Do 30 czerwca 2021 r. recepty refundowane można wystawiać na jednym z 3 wzorów.
Chcesz przeczytać cały artykuł?
Pozostało jeszcze 4444 znaków do końca artykułu. Jeśli chcesz zapoznać się z całym za darmo - zaloguj się jako farmaceuta
za pomocą swojego konta w farmacja.net.