Zmiany związane z realizacją recept od 1 grudnia

Na stronach części okręgowych izb aptekarskich pojawiła się prośba o sprawdzenie poprawności własnego numer PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF).

W celu sprawdzenia czy w CRF jest podany prawidłowy numer PESEL należy wykonać kilka czynności.W celu sprawdzenia czy w CRF jest podany prawidłowy numer PESEL należy wykonać kilka czynności.

Zmiany już od 1 grudnia

Niektóre OIA przypominają, że w związku z tym, iż od 1 grudnia 2022 roku brak numeru PESEL w danych farmaceuty w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF ) przejdzie z reguły walidacyjnej „Ostrzeżenie” w regułę „Błąd”, co spowoduje brak możliwości realizacji recepty poprzez niemożność wygenerowania DRR przez farmaceutę z brakującym lub błędnym numerem PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF) jak i brak możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familia prosimy o sprawdzenie poprawności własnego numer PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF).

Czytaj także: Sprzeciw NRA wobec obowiązku wnoszenia opłat rocznych

Instrukcja sprawdzenia poprawności numeru PESEL

W celu sprawdzenia czy w CRF jest podany prawidłowy numer PESEL należy wykonać następujące czynności:

  1. TYLKO w polu PESEL wpisać swój numer PESEL (bez żadnych spacji i myślników),
  2. w polu kodu należy wpisać kod z obrazka (wielkość liter nie ma znaczenia),

Jeżeli po kliknięciu na przycisk SZUKAJ poniżej pokazało się imię, nazwisko, nr PWZF, specjalizacja oraz nazwa izby to znaczy, że numer PESEL figuruje w bazie CRF.

Źródło : OIA