Zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne – rozporządzenie MZ

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Projektowane zmiany odnoszą się zakresu informacji dotyczących wyrobów medycznych.

Przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Zmiany dotyczące wyrobów medycznych

Zgodnie z rozporządzeniem, w zakresie wyrobów medycznych wprowadzane zmiany mają na celu:

 1. Uwzględnienie przy określaniu sposobu gromadzenia i przekazywania danych aplikacji uruchomionej przez NFZ, służącej do wystawiania w postaci elektronicznej zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń naprawy wyrobu medycznego oraz umożliwiającej przepływ informacji pomiędzy świadczeniodawcami wystawiającymi e-zlecenie, realizatorami zaopatrzenia i oddziałami wojewódzkimi Funduszu.

  Świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne lub dokonujący naprawy uzyskuje przez aplikację eZWM dostęp do wystawionego e-zlecenia i rejestruje w tej aplikacji na bieżąco wszystkie czynności związane z jego realizacją.
 2. Dostosowanie określonego w rozporzadzeniu zakresu danych dotyczących wyrobów medycznych, do zakresu danych jakie świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz naprawy wyrobów medycznych przekazują do Funduszu.

  Zakres informacji wpisywanych w e-zlecenie, charakteryzujących poszczególne etapy jego realizacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. W związku z powyższym zakres danych rejestrowanych i przekazywanych za pośrednictwem aplikacji eZWM do Funduszu odpowiada zakresowi danych wskazanych wrozporządzeniu w sprawie zleceń, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych nowelizacją.
 3. Uproszczenie dotychczasowego sposobu rozliczania zleceń na wyroby medyczne i zleceń naprawy. Obecnie świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne przekazują do Funduszu informacje o zrealizowanych zleceniach dwukrotnie:
  – do aplikacji eZWM – o pobraniu i zrealizowaniu zlecenia, oraz informacje o zrealizowanych zleceniach, które są podstawą rozliczenia;
  – odrębnym komunikatem sprawozdawczym do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

  Wszelkie korekty kwestionowanych przez Fundusz danych muszą więc być dokonywane w dwóch różnych systemach, a rozliczenie z wykorzystaniem komunikatu dodatkowo wymaga posiadania przez świadczeniodawcę systemu dedykowanego do rozliczeń.

  Natomiast zgodnie z projektowaną zmianą, wzorowaną na zasadach obowiązujących przy rozliczaniu refundacji recept, zestawienie refundacyjne wyrobów medycznych wynikających ze zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub zleceń naprawy będzie generowane przez system na podstawie danych wpisywanych przez świadczeniodawców do aplikacji eZWM przy realizacji poszczególnych zleceń. 
 4. Nałożenie na świadczeniodawców obowiązku przekazania do Funduszu kopii dokumentu okazanego przez osobę, która uzyskała wyrób medyczny, uprawniającego do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w przypadku gdy realizowane zlecenie zostało wystawione osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Czytaj także: Substancje psychotropowe i narkotyczne – aktualizacja wykazu

Wejście w życie przepisów

Jak poinformowano w rozporządzeniu, przepisy dotyczące zakresu przetwarzanych danych dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz naprawy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Termin ten jest spójny z terminem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zleceń i wynika z konieczności uwzględnienia okresu niezbędnego na testowanie funkcjonalności systemu wystawiania zleceń w postaci elektronicznej.

Zobacz także: Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności – maj 2023

Źródło: RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]