Zestawienie surowców farmaceutycznych na rok 2017.

wyszukiwarka surowców farmaceutycznych

W załączeniu znajduje się aktualna na rok 2017 lista surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jednocześnie przypominamy, że pod adresem https://sf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ dostępna jest na bieżąco aktualizowana wyszukiwarka tychże surowców.