Zagadka – co lekarz miał na myśli? #958

Czy podany zapis ilości sumarycznej uprawnia pacjenta do zrealizowania recepty na Clonazepam?

Czy podany na recepcie papierowej zapis ilości sumarycznej substancji jest prawidłowy? Czy można zrealizować receptę na lek Clonazepam wystawioną w zaprezentowany sposób?

© rx.edu.pl