Zachodniopomorski WIF o receptach weterynaryjnych „RP” i „RPW”

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o odmowie realizacji recept weterynaryjnych na środki odurzające i psychotropowe z ręcznie naniesionym numerem przez apteki ogólnodostępne, zachodniopomorski WIF opublikował komunikat wyjaśniający powyższe kwestie.

Komunikat zachodniopomorskiego WIF-u dotyczy recept weterynaryjnych na środki odurzające i pychotropowe z ręcznie naniesionym numerem.

Zobacz także: Recepta weterynaryjna – podsumowanie

Z powodu pojawiających się odmów realizacji takich recept w województwie zachodniopomorskim Inspektorat informuje, że:

  1. Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r poz. 2424 obowiązuje od 01.01.2021 jednak część jego zapisów weszła w życie od 1 lipca 2021 r. Od 1 lipca 20221 r. lekarz weterynarii nie może wystawić recepty na leki odurzające i psychotropowe na dotychczasowych blankietach. Zgodnie z rozporządzeniem recepty na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, muszą posiadać unikalny numer identyfikujący.
  2. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, nie rozstrzygało, gdzie konkretnie na recepcie weterynaryjnej taki numer ma być umiejscowiony.
  3. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept wymaga zamieszczania na recepcie papierowej kodów kreskowych, w tym zawierających w swojej strukturze dane o unikalnym numerze identyfikującym receptę, m.in. gdy na recepcie przepisywane są leki zawierające substancje przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, niemniej jednak obowiązek ten należy odnosić do przypadków wystawiania recept na podstawie aktu prawnego, w którym obowiązek zamieszczania tych kodów kreskowych przewidziano, a zatem na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, na podstawie którego wystawiane są wyłącznie recepty przeznaczone dla ludzi.
  4. Przepisy ww. rozporządzenia nie mają zastosowania do recept weterynaryjnych wystawianych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Nie ma podstaw, aby recepty weterynaryjne posiadały kody kreskowe, nawet jeżeli kody te zgodnie ze swoim przeznaczeniem zawierać mają w swojej strukturze informacje o unikalnym numerze identyfikującym receptę, a te będą przydzielane lekarzom weterynarii w szerszym zakresie niż dotychczas.

Źródło: zoia.szczecin.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]