Z jaką odpłatnością wydać lek przy zapisie Fanipos aerozol a 120 dawek DS 1x1 przez 14 dni?

Z jaką odpłatnością wydać lek przy takim zapisie?
Fanipos aerozol a 120 dawek DS 1x1 przez 14 dni
op a 120 na 50%
czy
op a 60 dawek na 100 %

Najmniejsze refundowane opakowanie leku (120 dawek) można wydać pacjentowi ze zniżka, kiedy lekarz nie zaznaczy odpłatności X lub 100%.