Z jaką odpłatnością należy wydać leki w przypadku kiedy lekarz nie wpisze odpłatności leków dla seniora (w uprawnieniach dodatkowych oczywiście widnieje S)?

Lek należy wydać za jedyną lub najwyższą odpłatnością w jakiej dany lek występuje w wykazie leków refundowanych. Jeżeli będzie to lek z listy dla seniorów, to należy go wydać bezpłatnie.
Zapraszam do lektury http://rx.edu.pl/node/1298 pkt 9.