Z jaką odpłatatnością wydać Cardurę XL z uprawnieniem ZK bez wpisanej odpłatności?

W takim przypadku zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret trzecie rozporządzenia w sprawie recept lekarskich lek wydaje się z odpłatnością wynikającą z wpisanego przez lekarza lub uzupełnionego w aptece uprawnienia dodatkowego pacjenta, czyli bezpłatnie do limitu.