xaloptic

Xaloptic

4 op. po 2,5 ml

S. 1 kropla wieczorem OP

Odpłatność: R

Powyższy zapis sposobu dawkowania, pomimo przekroczonego 120-dniowego okresu stosowania, umożliwia farmaceucie wydanie leku w ilości 4 opakowań z uwagi na:

a) określony prawidłowo poziom odpłatności ryczałtowej

b) okres stosowania maksymalnie zbliżony do 120-dniowego

c) zapisanie 4 najmniejszych opakowań występujących w obrocie

d) konieczność zużycia każdego opakowania bezpośredniego leku przed upływem 4 tygodni od pierwszego otwarcia