Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców - opracowanie Małopolskiego OW NFZ

W załączonym opracowaniu Małopolski NFZ przedstawił przykłady refundowanych recept dla obcokrajowców legitymujących się różnymi dokumentami: kartą EKUZ, certyfikatem zastępczym ,poświadczeniem NFZ, Kartą Polaka, paszportem (kiedy są spoza obszaru UE/EFTA, a są ubezpieczeni w Polsce).