Wystawianie faktur w aptece [Kompendium]

Wystawianie faktur w aptece (fot. shutterstock.com)

Wystawianie faktur w aptece jest czynnością, którą farmaceuci wykonują każdego dnia. Apteka jest podmiotem gospodarczym, który prowadzi detaliczną sprzedaż. W związku z tym jest ona zobowiązana do wystawienia faktury każdorazowo na prośbę osoby dokonującej zakupów. 

Zasady wystawiania faktur reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. W aptece, jednak odnoszą się do nich również inne akty prawne, w tym ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zapisy w nich zawarte wpływają na pojawienie się szeregu ograniczeń dotyczących wystawiania faktur w aptekach, do których koniecznie należy się stosować.

Wystawianie faktur w aptece dla osoby fizycznej

Z reguły wystawianie faktur dla osoby fizycznej nie podlega żadnym ograniczeniom. W przypadku zakupu przez osobę fizyczną leków z kategori dostępności OTC, wyrobów medycznych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety lub kosmetyków, faktura może zostać wystawiona na każdą osobę fizyczną, również na tą, która o to nie prosi (chociaż warto zweryfikować, czy wie o tym, że taka faktura ma zostać na nią wystawiona). W polu płatnik lub odbiorca również mogą pojawić się inne dane niż nabywcy (np. fundacji, domu dziecka, domu spokojnej starości, itp.)

Jeśli natomiast mamy do czynienia z preparatami o kategori dostępności Rp. oraz Rpw., bądź wyrobami medycznymi lub środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydawanymi na podstawie recepty, to faktura powinna być wystawiona na dane osoby, które widnieją również na recepcie. Natomiast, jako płatnik lub odbiorca może być wpisana inna osoba, lub inna instytucja niż nabywca (np. dom dziecka, fundacja). 

Wystawianie faktur w aptece dla podmiotów leczniczych

W przypadku wystawiania faktur dla podmiotów leczniczych, w tym indywidualnych praktyk lekarskich, fakturę na produkty lecznicze (zarówno o kategorii dostępności OTC, jak i Rp.), wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, możemy wystawić tylko i wyłącznie na podstawie przedstawionego zapotrzebowania. Fakturę na produkty lecznicze z kategorii Rpw. można natomiast wystawić tylko na podstawie zapotrzebowania, oraz zgody wystawionej przez WIF.

W przypadku zakupu przez podmioty lecznicze suplementów diety lub kosmetyków, zapotrzebowanie nie jest wymagane. Każdorazowo przed realizacją zapotrzebowania należy sprawdzić, czy podmiot je wystawiający widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wystawianie faktur w aptece dla lekarzy weterynarii

Apteka może wystawić fakturę na produkty lecznicze z kategorii Rp. dla lekarza weterynarii prowadzącego gabinet weterynaryjny na podstawie recepty z dopiskiem ad usum propium. Jeśli lekarz weterynarii, chce aby na fakturze wystawionej na jego gabinet weterynaryjny znalazły się leki z kategorii dostępności Rpw. wówczas niezbędne jest zapotrzebowanie i zgoda WIF. Natomiast, w przypadku wystawiania faktury dla gabinetu weterynaryjnego, na której przepisane są leki OTC, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety oraz kosmetyki, zapotrzebowanie, ani recepta nie jest wymagana. 

Wystawianie faktur dla podmiotów prowadzących działalność pozaleczniczą

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pozaleczniczą, wystawienie faktury jest niemożliwe na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. oraz Rpw. Na fakturach wystawionych dla tego typu podmiotów mogą się znaleźć jedynie leki z kategorii dostępności OTC (bez substancji psychoaktywnych), wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety lub kosmetyki. Przed wystawieniem faktury dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą prowadzącą działalność pozaleczniczą, należy upewnić się, że nie znajduje się on w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Poniżej znajduje się plansza w formacie A4, którą można pobrać ze strony app.pharmassistant.pl/sciagi-apteczne

Opracował: mgr farm. Maciej Birecki

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]