Wyniki z przeprowadzonych przez NFZ kontroli w 2022 r.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazała się informacja podsumowująca wyniki z przeprowadzonych w 2022 r. kontroli.

NFZ opublikował wyniki kontroli w aptekach oraz u świadczeniodawców za 2022 r., czyli od stycznia do końca lipca.Narodowy Fundusz Zdrowia okresowo publikuje wyniki z przeprowadzonych kontroli w aptekach, podmiotach leczniczych i u osób uprawnionych.

NFZ opublikował wyniki z przeprowadzonych kontroli w okresie od 1 stycznia do 31 lipca br. Jest to druga tego typu informacja w tym roku, która częściowo pokrywa się z opublikowaną w czerwcu za I kwartał. W ciągu kolejnych 4 miesięcy NFZ skontrolował następne 50 apteki. Dla odmiany ilość skontrolowanych ordynacji lekarskich wzrosła ponad dwukrotnie z 220 do 500. W 11 przypadkach kontroli aptek nie stwierdzono nieprawidłowości. Poprzednio była to tylko 1 apteka.

Nowością jest sposób publikacji, który do tej pory miał formę wypunktowania błędów. Tym razem przedstawiono wykaz skontrolowanych placówek z podaniem tematu kontroli, informacji o ustaleniach oraz zaleceń pokontrolnych wraz ze skutkami finansowymi.

Zobacz też: Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sierpniu 2022 roku

W większości przypadków wymienione błędy są zgodne z tymi opisanymi we wpisie Kontrole aptek w I kwartale 2022 r. – wyniki
Bardzo często apteki wykładają się na prostych błędach związanych z dawkowaniem, potwierdzaniem uprawnień dodatkowych czy przekraczając swoje uprawnienia w recepturze. W wielu przypadkach NFZ musiał nakazywać realizację recept zgodną z obowiązującymi przepisami ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o refundacji leków, rozporządzaniem w sprawie recept czy w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu
leków recepturowych. Pierwszy raz z kolei wydano zalecenie co do obecności farmaceuty w aptece.

Zachęcamy do samodzielnej analizy tego pliku: szczegolowa_informacja_o_kontrolach_umow_na_realizacje_recept

Czytaj również: Wymiary recepty refundowanej

Źródło: NFZ