Wielkość opawkowania zapisanego leku określa odpłatność

Zgodnie z załączonym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w przypadku, kiedy lekarz w sposób jednoznaczny zapisze nierefundowane opakowanie leku, to mimo że na recepcie będzie podana odpłatność sugerująca posiadanie przez pacjenta wskazania do refundacji, to lek należy wydać za pełnopłatnie.