W przypadku recept na "leki podstawowe" dla ZHDK narzędną informacją jest odpłatność czy uprawnienie?

Poza przypadkiem, kiedy przy leku znajduje się X lub 100%, nadrzędną informacją jest uprawnienie. Tak samo jest w sytuacji, kiedy przepisany został z odpłatnością 100% lek wymieniony w rozporządzeniu w sprawie wykazu leków wydawanych bezpłatnie dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.