W polu oddział NFZ wpisane jest "DE", pacjent z Polski, mieszka w Polsce, ma niemieckie obywatelstwo, na recepcie podany numer pesel. Jakie dane przekazać do NFZ w takim przypadku? Czy powinnam miec jakieś dodatkowe dokumenty od pacjenta?

Jeżeli pacjent jest ubezpieczony w Polsce i nie korzysta z prawa do świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji (karta EKUZ), to tak zapisany nr oddziału NFZ jest nieprawidłowy. Podczas realizacji recepty nie mam możliwości jego skorygowania, gdyż powinien zostać podany właściwy numer wojewódzkiego oddziału funduszu. W efekcie bez poprawy taką receptę można zrealizować bez zniżki.
Inaczej sprawa wygląda, kiedy pacjent posiadałby ważna kartę EKUZ lub poświadczenie NFZ, wtedy symbol kraju byłby ok, natomiast na rewersie powinno się opisać numer dokumentu uprawniającego do swiadczeń (z pieczątką i podpisem osoby realizującej). Kserokopię tego dokumentu należy dołączyć do recepty oraz zestawienia refundacyjnego przekazywanego do NFZ.