W polu dane pacjenta napisano : Imię i nazwisko, nazwę miejscowości (wieś). Nie ma numeru domu. Czy tę informację można uzupełnić z tyłu recepty, czy musi lekarz ?

Analogicznie jak przy adresie w mieście nie ma możliwości uzupełnienia brakujących danych. Jedynie można opisać nieczytelne lub błędnie wpisane informacje.