W pieczątce świadczeniodawcy nie ma kodu pocztowego, czy zrealizować receptę ze zniżką ?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia http://rx.edu.pl/node/688 kod pocztowy może, ale nie musi być umieszczony na recepcie, przy czym receptę bez kodu można uznać za wystawioną w prawidłowy sposób do końca 2017 r..