W jaki sposób wydać lek przy zapisie Rp. Daivobet żel 30 g 2op. ?

Na recepcie jest zapis
zapis:
Rp.
Daivobet żel 30 g 2op.
Wydać 2 2 op.a 15 g,które sa na 100% czy czy 2 op a 30 g na zniżkę?

Ponieważ żel Daivobet jest refundowany w opakowaniu 30 i 60g, więc tylko taką wielkość należy brać pod uwagę realizując receptę (op ile lekarz nie wskaże konkretnie opakowania nierefundowanego). Jednakże z uwagi na brak spójnika "po" w zapisie, w oparciu o § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, powinno się wydać 1op. po 30g.