W jaki sposób powinna być zrealizowana nastepująca recepta: Acenocumarol R?

Proszę o opinię na temat sposobu w jaki powinna być zrealizowana następująca recepta:
Rp.
Acenocumarol R

na recepcie nie podano wielkości dawki, tylko odpłatność. Czy odpłatność zniżkowa, wypisana przez lekarza, determinuje z automatu wydanie Acenocumarolu w dawce 4mg? Czyli najmniejszej dawka z listy leków
refundowanych? Moim zdaniem w przypadku braku określenia dawki farmaceuta wydaje lek w dawce najmniejszej zarejestrowanej, czyli w tym konkretnym przypadku 1mg. Analogiczna sytuacja jest w przypadku Helicidu z odpł. 50%. Proszę o rozstrzygnięcie tej kwestii z uwzględnieniem podstawy prawnej.

Od roku 2012 obowiązuje rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, gdzie w § 6 ust. 1 pkt 3 wymagane jest podanie dawki leku, jeżeli dany lek jest zarejestrowany w więcej niż jednej. Fakt objęcia danej dawki refundacją lub zapisanie dawki w miejscu sposobu przyjmowania leku nie spełnia tego wymogu. Podczas realizacji recepty z niewpisaną dawką zastosowanie mają przepisy § 16 ust. 1 pkt 1 c, zgodnie z którymi należy przyjąć, że lekarz wypisał najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu.