[Aktualizacja 01/08] Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r.

Jak wiadomo, od 1 stycznia wszystkie apteki mają już możliwość realizacji recept elektronicznych. Dodatkowo realizacja recept papierowych (z wyłączeniem recept transgranicznych, dla osób o nieustalonej tożsamości, weterynaryjnych, dla osób spoza UE) wiąże się z otaksowaniem, polegającym na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), który jest przekazywany do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Warto pamiętać zatem o tym, że:

 1. Nawet recepty pełnopłatne muszą zawierać m.in. takie dane jak: REGON świadczeniodawcy, PESEL czy PWZ lekarza. Osoba realizująca powinna w razie braku, ustalić je (zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 2 rozp. ws. recept) wg własnej wiedzy lub na podstawie danych od pacjenta, a następnie wprowadzić do systemu aptecznego, w celu umieszczenia na DRR.
 2. Recepty pełnopłatne mogą być wystawiane na „kartce papieru” (o ile nie dotyczą substancji z wykazu N lub P), jednakże jak wyżej wskazano – muszą zawierać wymagane dane. Obecność kodów kreskowych nie jest obowiązkowa. [Od 7.03 recepty pełnopłatne oraz recepty pro familiae/pro auctore mogą nie mieć kodu REGON i nie trzeba go wprowadzać do DRR, jeśli nie ma go na recepcie]
 3. Podczas realizacji należy wybrać konkretny rodzaj recepty lub odpis.
 4. Próba wysyłki recepty bez wymaganych danych kończy się błędem oraz brakiem wytworzenia DRR (otaksowania).
 5. Wystawiając odpis na jakąś pozycję, należy ustawić częściową realizację tej pozycji, o ile cokolwiek wydane. Jeżeli nic nie wydano, to nie ma możliwości wybrania statusu. Odpis musi zawierać m.in. dane: PWZ lekarza, REGON oraz PESEL pacjenta.
 6. Częściowa realizacja nie dotyczy pozycji, z których w całości lub części pacjent zrezygnuje. Po fiskalizacji recepty i wysłaniu DRR nie ma możliwości „dobrania” czegokolwiek (chyba że na odpis). Jedyna możliwość modyfikacji to korekta sprzedaży.
 7. Status realizacji danej pozycji widać na otaksowaniu w postaci litery Z (zakończona) lub C (częściowa), pod warunkiem, że nadruk wykona się po fiskalizacji (wysyłce DRR).
 8. Jeżeli odpis wystawiono w 2018 r. bez wymaganych danych, to dobrze jest odszukać recepty, do których się odnosi i spisać te dane.
 9. Sposoby najczęstsze błędy podczas wysyłki DRR do SIM w systemie KS-AOW to dla:

  • 360 – W poprawie sprzedaży na takich pozycjach recepty „aktualizację” [a] i wybieramy Ctrl+Alt+R;
  • 369 – w module Serwis wybieramy „Naprawę”, następnie „Wycofaj DRR dla usuniętej sprzedaży (nr recepty)”; należy podać nr recepty i potwierdzić komunikaty. Następnie w module sprzedaż wystarczy wyświetlić kody z recepty i potwierdzić;
  • 070 – (dotyczy importu docelowego), wymaga rejestracji  wniosku w module Magazyn – „Import”, następnie w poprawie w Sprzedaży trzeba wybrać Alt+I, żeby powiązać wniosek z receptą;
  • Ostatnio 070 pojawia się w przypadku zwykłych recept i oznacza błędne wpisanie danych statystycznych, np. REGON-u (należy sprawdzić, czy ma dokładnie 9 cyfr);
  • 070 – pojawia się także w przypadku realizacji recept pełnopłatnych dla siebie lub dla rodziny i wymaga przekazania znacznika PF/PA; [czekamy na aktualizację CSIOZ – dostosowanie do noweli rozporządzenia]
  • 070 – DRR nie jest zgodny ze schematronem, wymagane jest podanie imienia i nazwiska pacjenta, jego adresu oraz daty urodzenia. Należy założyć kartotekę dla danego pacjenta na podstawie danych z e-recepty.
  • 344 – świadczy próbie realizacji recepty o już wysłanym do SIM numerze – potrzebna jest nowa recepta;
  • 2063 – problem z wysyłką DRR po aktualizacji PESEL-u; wymaga wycofania DRR i ponownej wysyłki z poprawionymi danymi (tak jak przy 369 lub prościej w poprawie poprzez Cltr+Q);
  • 2063 – problem z wysyłką DRR – 1 pozycja się wysyła prawidłowo, a reszta ma problem z nr PESEL (inny niż w poprzednich realizacjach) – na razie CSIOZ nie naprawił.
  • 1971 –  problem z wysłaniem DRR do refundowanej recepty pro auctore/pro familiae; wiąże się z niezależnymi od Kamsoftu zmianami po stronie CSIOZ (czasem odwrotnie) – trzeba próbować wysłać ponownie DRR np. następnego dnia;
  • 369 (recepta była już realizowana) – cytując odpowiedź CSIOZ: „Proszę zaktualizować oprogramowanie apteczne. Podany błąd występuje, kiedy podejmowana jest próba zrealizowania recepty widniejącej w systemie jako zrealizowana. Recepta o podanym numerze widnieje w systemie jako zrealizowana przez inną aptekę. Jeżeli mają Państwo pewność, że pacjent przedstawił oryginał recepty, proszę zrealizować receptę otaksowujac ją na starych zasadach (papierowo) i opisując przypadek na rewersie recepty o niemożliwości wysłania DRR do SIM (data, godzina próby wysyłki do P1, komunikat błędu oraz w miarę możliwości prosimy zachować zrzut ekranu).”
  • 369 – problem z wysłaniem pojedynczych pozycji, np. po wyjęciu recepty z kolejki. Sposoby są dwa: pierwszy to wycofanie DRR dla całej recepty w serwisie lub sprzedaży za pomocą Cltr+Q i następnie F9; drugi to wykonanie korekty recepty i ponowne wybicie.
  • 382 – błędny numer recepty, należy sprawdzić poprawność danych. Jeżeli recepta jest pełnopłatna, wystarczy usunąć nr recepty.
  • 409 – status recepty nie pozwala na dokonanie korekty realizacji. Można spróbować wycofać DRR w module serwis. [do wyjaśnienia]
  • 669 – [związany z aktualizacją po stronie CSIOZ] problem z wysłaniem recepty na paski testowe do glukometru. Jest to związane z błędem po stronie CSIOZ. Musimy czekać, aż naprawią [do końca 12/07 powinno być naprawione].  Recepty papierowe można zafiskalizować i później wysłać DRR (nie później niż w ciągu 3 dni). [awaria usunięta]
  • 2172 – [związany z aktualizacją po stronie CSIOZ] problem jw., ale dotyczy leków. Musi zostać poprawiony po stronie CSIOZ. Można fiskalizować i później wysłać DRR. [awaria usunięta]
  • 1306 – PESEL nie znajduje się w CWub [Centralnym Wykazie ubezpieczonych] – nie ma rozwiązania, należy zgłaszać problem bezpośrednio w CSIOZ z podaniem nr recepty oraz PESELU. Po weryfikacji w centrum DRR powinien się normalnie wysłać.
  • 1307 – w CWub dla podanego nr PESEL osoba jest uznana za zmarłą. Należy sprawdzić poprawność danych. Konieczne może być wyjaśnienie sprawy z NFZ. Jeżeli osoba faktycznie zmarła recepta można zafiskalizować receptę bez wysyłania DRR. Do recepty najlepiej dołączyć jakiś dowód potwierdzający wybranie części leków jeszcze za życia pacjenta.
  • 2559 – nr recepty nie jest zgodny z uprawnieniem wystawiającego (lekarza/pielęgniarki). Jest to również awaria po stronie CSIOZ. Najczęściej problem dotyczy recept pielęgniarskich na kontynuację.
 10. Problemy podczas realizacji odpisu (błąd 369) można rozwiązać na następujące sposoby: poprzez usunięcie numeru recepty albo zmianę numeru pozycji na wyższy niż na oryginalnej recepcie. Jeżeli odpis dotyczy pozycji częściowo zrealizowanej, to taki musi być status tej pozycji na źródłowej recepcie. Obecnie system przy nieoznaczonej częściowej realizacji danej pozycji, sam proponuje nadanie wyższej pozycji na recepcie.
 11. Z kolei błąd wysyłki odpisu związany z komunikatem o ponownej realizacji recepty z tym samym numerem, najprościej rozwiązać poprzez usunięcie numeru recepty.
 12. Zmiana danych na DRR (np. adnotacji, zaznaczenia odpowiednika etc.) wymaga jego ponownej wysyłki lub, jeżeli system odrzuca aktualizację – wycofania DRR i wysłania nowego, poprawionego.
 13. Wszelkie zmiany na receptach (aktualizacja pozycji [a], dołączenie pozycji do recepty [a], łączenie pozycji [Ctrl+P], z uwagi na przekroczenie 5 pozycji na recepcie i błędy przy imporcie raportu do NFZ) należy wykonać przez wysłaniem DRR i zafiskalizowaniem. Warto ustawić w programie ostrzeżenie o przekroczeniu 5 pozycji, żeby o tym pamiętać.
 14. Kamsoft od jakiegoś czasu sam łączy pozycje i bywa, że łączą się różne substancje, choć nie powinny. Później zaś pojawia się błąd podczas walidacji zestawienia refundacyjnego. Nie ma innego sposobu niż korekta takiej recepty. 
 15. Zmiana unikalnego numeru recepty jest z reguły niemożliwa lub trudna do zrobienia po fiskalizacji i w przypadku błędnego sczytania kodu pozostaje zrobienie korekty sprzedaży. Jedyny sposób na zmianę numeru to wycofanie wszystkich DRR dla danej recepty i próba wpisania numeru ręcznie (Ctrl+F11). 
 16. Adnotacje na receptach najlepiej i najbezpieczniej nanosić zarówno na rewersie, jak i w DRR.
 17. Realizacja recepty dla rezydenta UE wymaga oprócz wprowadzenia numeru poświadczenia lub EKUZ, także podania numeru PESEL lub paszportu (lub innego dokumentu ze zdjęciem) lub indywidualnego identyfikatora oraz daty urodzenia. Po wymianie zdań z CSIOZ wyjaśniło się – nie musimy legitymować pacjentów – tym indywidualnym identyfikatorem jest nr z pola nr 6 karty EKUZ. Należy dodać, że NFZ nie wymaga od nas niczego poza nr EKUZ.
 18. W przypadku recept wystawionych na niemowlę, które nie ma nadanego jeszcze numeru PESEL, osoba wystawiająca powinna wskazać PESEL opiekuna. Podczas realizacji należy wybrać opcję opiekun [Alt+O]. Jednocześnie można przyjąć, że możliwe jest uzupełnienie i sprawozdanie PESEL-u opiekuna/rodzica.

Powyższa lista nie wyczerpuje z pewnością wszystkich wątpliwości, jakie pojawiły się od 1 stycznia br. i będzie aktualizowana. Zagadnienia, które wymagają szerszego omówienia i analizy zostaną opublikowane w postaci osobnych wpisów.

Czytaj także:

REKLAMA

Ostatnia aktualizacja – 01.08.19 r.

[Opracował mgr farm. Konrad Okurowski]

 

Ostatnie zmiany:

 • 1.08 – dodano sposób poradzenia sobie z błędem 1306 oraz 1307 oraz nową wersję błędu 070.
 • 12.07 – dodano nowe blędy.
 • 1.07.19 – dodano pkt 18.
 • 3.06.19 – rozszerzono opis pkt 15; dodano link do nowego opracowania nt. DRR.
 • 20.05.19 – dodano pkt 7, dodano dodatkowy opis dla błędu 369 w pkt 9, pkt 10 oraz pkt 14.
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo