Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych na 2022 r.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych poinformował o wydaniu obwieszczenia w sprawie wykazu produktów leczniczych na rok 2022.

Prezes URPLWMiPB poinformował o opublikowaniu nowego wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na rok 2022.Prezes Urzędu Rejstracji PL, Wyr. Med. i Śr. Biobój. ogłasza Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszcznych do obrotu na terytorium RP na dany rok (fot. Shutterstock).

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Prezesa na stronie Urzędu, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz.Urz.MZ 2022 poz. 121) opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z aktem można zapoznać się pod tym adresem UWPL_2022.
Zawiera on 5 załączników i obejmuje łącznie ponad 18 tysięcy pozycji. Dotyczą one kolejno:

Załącznik Nr 1 do obwieszczenia obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10197 produktów.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  3003 produkty.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3087 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1721 produktów.

Załącznik Nr 5  obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 468 produktów.

Warto wiedzieć, że na bieżąco aktualizowana wersja internetowa dostępna jest w ramach rejestrów medycznych:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Urząd Rejestracji publikuje również nowe rejestracje w Biuletynie Informacji Publicznej, o których informujemy raz w miesiącu.

Zobacz także: Stanowisko GIF w sprawie listy leków o utrudnionej dostępności 

Źródło: URPL