Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych na 2017 r.

W dniu 31 marca br. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz znajduje się w załączeniu.

Tags: