Technik farmaceutyczny a wykaz A.

Od lat wiadomo, że Art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, mówiący, że
[i]”Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”[/i]
nie przystaje do rzeczywistości, ponieważ w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych brak jest informacji nt. przynależności preparatów do wykazu A. Substancje należące do wykazu A wymienia z kolei Farmakopea Polska. Bywa to podstawą do niesłusznego kwestionowania recept zrealizowanych przez techników farmaceutycznych podczas kontroli z NFZ.
W załączeniu znajduje się całość korespondencji związanej z tematem.