Ustawa refundacyjna – tekst jednolity

23 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw Zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

...

Czytaj dalej