Dostępność produktów leczniczych – spotkanie GIF z przedstawicielami branży farmaceutycznej

17 kwietnia 2023 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zorganizował spotkanie z szeroką reprezentacją branży farmaceutycznej. Miało na celu podsumowanie dostępności produktów leczniczych w Polsce w 2022r. oraz I kwartale 2023 r. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, URPL, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, producentów leków, aptekarzy i hurtowników.

...

Czytaj dalej

List branży farmaceutycznej na temat projektu ustawy refundacyjnej

Osiem organizacji branżowych zrzeszających podmioty branży farmaceutycznej skierowało do Premiera RP i parlamentarzystów list otwarty dotyczący projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Organizacje apelują o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków przez przebudowanie projektu ustawy.

...

Czytaj dalej