Cywilna niewidoma ofiara – potwierdzenie uprawnień

Mam pacjenta z receptą oraz z legitymacją cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. Co należy zawrzeć w adnotacji do recepty? Sam numer legitymacji czy numer decyzji też? I w Kamsofcie zaznaczam „inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń” (jest jeszcze opcja do wyboru legitymacja osoby represjonowanej, ale to nie jest legitymacja osoby represjonowanej)?

...

Czytaj dalej