Tegretol

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania: Tegretol zawiesina doustna 20 mg/ml 100 ml 250 ml Odpłatność: R, B, 100% […]

...

Czytaj dalej