Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r.

Minister Zdrowia 23 grudnia 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie recept, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Jeden z zapisów w rozporządzeniu mówi o tym, że recepty można było realizować na starych zasadach do 30 czerwca. W związku z tym od 1 lipca musimy zastosować się do nowych zasad. Jakie to są zasady?

...

Czytaj dalej

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie środków odurzających

27 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2021 poz. 166). Scala ono poprawki naniesione w 2019 r. w tekście jednolitym aktu z 2015 r.

...

Czytaj dalej

Jak MZ rozumie doprecyzowany zapis dawkowania

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wywołuje wiele emocji. Kolejną sprawą oprócz wyższości uprawnienia dodatkowego nad odpłatnością jest sformalizowanie definicji dawkowania. Na szkoleniach zapewniano, że stwierdzenia „w określonym czasie” nie należy traktować na równi z wymogiem podania okresu stosowania. Pozwoliliśmy podać w wątpliwość to tłumaczenie i zapytaliśmy, co autor przepisu miał na myśli.

...

Czytaj dalej