Postępowanie ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi – nowe rozporządzenie MZ

Dnia 20 lutego 2024 r. pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

...

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne – rozporządzenie MZ

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Projektowane zmiany odnoszą się zakresu informacji dotyczących wyrobów medycznych.

...

Czytaj dalej

Reklama wyrobów medycznych – rozporządzenie MZ

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych wchodzą w życie już jutro. Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że wraz z ustawą o wyrobach medycznych został określony pełny system prawny dotyczący reklamy wyrobów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie zmiany wprowadziło rozporządzenie?

...

Czytaj dalej